PPK 2020 jednostki budżetowe obowiązkiem

PPK 2020 jednostki budżetowe obowiązkiem

PPK 2020 jednostki budżetowe obowiązkiem wynikającym z ustawy o PPK, każdego pracodawcy, w tym jednostek sektora finansów publicznych, jest terminowe utworzenie PPK, rozumiane jako dokonanie wyboru instytucji finansowej zarządzającej PPK dodatkowo zawarcie umów składających się na PPK. Program szkolenia koncentruje się na przybliżeniu czynności jakie trzeba podjąć, iżby wykonać się również z sukcesem wdrożyć Pracowniczy Plan Kapitałowy w jednostce sektora finansów publicznych. Uczestnicy szkolenia dowiedzą się jakie obowiązki ciążą na osobach odpowiedzianych za wdrożenie PPK w oddziałach publicznych. W sposób szczegółowy zaprezentowane zostaną przepisy wynikające z ustawy o prowadzenie i zarządzanie PPK. Artykuł dedykowane jest osobom odpowiedzialnym za wdrażanie PPK w placówkach sektora finansów publicznych, kierownikom jednostek, pracownikom działów kadr i płac również pracownikom działów księgowości w instytucjach publicznych. Wstęp podstawowe założenia Pracowniczych Planów Kapitałowych: co to jest Pracowniczy Plan Kapitałowy, podmiot zatrudniający – jednostki sektora finansów publicznych, katalog podmiotów sektora finansów publicznych według ustawy o PPK również ustawy o finansach publicznych, osoba zatrudniona w rozumieniu ustawy o PPK, wejście w życie ustawy o PPK a stosowanie jej przepisów poprzez podmiot zatrudniający w sektorze finansów publicznych, wysokość i struktura składek także zachęt fiskalnych w ramach PPK. Obowiązki informacyjne względem pracowników: obowiązki informacyjne i administracyjne nałożone na pracodawców, wysokość i system składek dodatkowo zachęt fiskalnych w zakresie PPK. Umowy w PPK: warianty umów w PPK – umowa o zarządzanie, umowa o prowadzenie, umowa o zarządzanie PPK oraz termin jej zawarcia w sektorze podmiotów finansów publicznych, z kim podmiot zatrudniający obejmuje umowę o zarządzanie PPK, wybór instytucji finansowej zarządzającej PPK przez jednostkę sektora finansów publicznych, umowa o prowadzenie PPK również termin jej zawarcia w sektorze podmiotów finansów publicznych, sankcje karne w razie uchybienia obowiązkowi zawarcia umów w PPK w tym do podmiotów sektora finansów publicznych. Wpłaty do PPK finansowane poprzez podmiot zatrudniający i uczestnika PPK: wpłata podstawowa i dodatkowa, wpłata finansowana poprzez podmiot zatrudniający, wpłata finansowana przez uczestnika PPK, wpłata w obniżonej wysokości, wpłata dodatkowa finansowana poprzez podmiot zatrudniający w sektorze finansów publicznych, wpłata dodatkowa finansowana przez uczestnika PPK. Wpłata powitalna i dopłaty roczne: finansowe zachęty ze strony państwa dla uczestników PPK, wpłata powitalna, dopłaty roczne. Środki zgromadzone w PPK – rozporządzanie, dysponowanie na wypadek śmierci, proporcja w razie rozwodu: wypłata środków zgromadzonych na rachunku PPK, wypłata po osiągnięciu przez uczestnika PPK 60. roku życia, wypłata w formie świadczenia małżeńskiego, wypłata przed ukończeniem poprzez uczestnika PPK 60. roku życia, wypłata w razie poważnego zachorowania, wypłata na pokrycie wkładu własnego przy zakupie mieszkania innymi słowy budynku mieszkalnego (z obowiązkiem zwrotu), ograniczenia dotyczące wypłaty na wkład własny, wypłata transferowa, dyspozycje uczestnika PPK na wypadek jego śmierci, proporcja środków w razie rozwodu, unieważnienia małżeństwa, ustania małżeńskiej wspólności majątkowej, co to pracownicze plany kapitałowe wyłączenie spod egzekucji środków zgromadzonych na rachunku PPK.

Komentarze: 2


noavatar.png
Anna Zysnarska polityk 2020-03-13

Super informacja i w samo sedno. Nie jestem pewien, czy jest to naprawdę najlepsze miejsce do zadawania pytań, ale czy masz jakieś myśli, gdzie zdobyć profesjonalnych pisarzy? Dzięki :)

noavatar.png
Jacek Sztyler autor wielu fachowych publikacji 2020-05-17

Zgadzam się z wszystkimi pomysłami przedstawionymi na Twojej stronie. Są bardzo przekonujące i mogą zdecydowanie działać. Niemniej posty są zbyt krótkie dla początkujących. Może po prostu trochę ich wydłużysz? Dzięki za stanowisko.

Top